fejléckép

Hasznos dokumentumok

Keresett szó:

    Jelenleg 109 letölthető állomány van az adatbázisban

Nr.: Cím: Feltöltve:
1.   Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések 2015-2016. évre vonatkozó terve elfogadásáról szóló 1336/2015. (V. 27.) Korm. határozat2018-02-12  Dokumentum letöltése
2.   A köztulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi integritás helyzetéről2019-03-24  Dokumentum letöltése
3.   Önkormányzat működésének nyilvánossága (NAIH tájékoztató)2019-11-25  Dokumentum letöltése
4.   Önkormányzatok és szervei szabályzatok (BM)2018-07-05  Dokumentum letöltése
5.   Adatpolitikáról szóló fehér könyv2018-02-20  Dokumentum letöltése
6.   Adatvédelem (15/1991. (IV. 13.) AB határozat)2018-10-28  Dokumentum letöltése
7.   Adatvédelem (Köznevelési intézmények)2018-09-18  Dokumentum letöltése
8.   Adatvédelem (Kamerafelvételekbe való betekintés)2019-03-25  Dokumentum letöltése
9.   Adatvédelem (kapcsolattartó, pályázati elszámolás)2019-04-16  Dokumentum letöltése
10.   Adatvédelem és a szülői felügyeleti jog gyakorlása2019-03-03  Dokumentum letöltése
11.   Adatvédelem és adatkezelés (helyi önkormányzat és intézményei)2018-05-28  Dokumentum letöltése
12.   Adatvédelem másolatok készítése (okmányok)2019-02-14  Dokumentum letöltése
13.   Adatvédelem(Jogalap nélküli adattovábbítás)2019-03-25  Dokumentum letöltése
14.   Adatvédelmi incidens (protokoll)2019-04-07  Dokumentum letöltése
15.   ADATVÉDELEM ("Salátatv.")2019-02-21  Dokumentum letöltése
16.   ADATVÉDELEM (különélő szülők tájékoztatása)2019-01-13  Dokumentum letöltése
17.   ADATVEDELEM GYIK2018-09-03  Dokumentum letöltése
18.   Államháztartási Belső Kontroll Standardok és Gyakorlati Útmutató2019-05-07  Dokumentum letöltése
19.   Állami Számvevőszék 2018. első félévi ellenőrzési terve2017-12-30  Dokumentum letöltése
20.   Állami Számvevőszék 2019. első félévi ellenőrzési terve2019-02-17  Dokumentum letöltése
21.   Állami többségi tulajdonban lévő cégek belső kontrollrendszeréről szóló jogszabálytervezet2018-10-09  Dokumentum letöltése
22.   Államkincstar belső kontrollrendszer listája2018-10-28  Dokumentum letöltése
23.   Általános adatvédelmi rendelet alkalmazásával kapcsolatos feladatok2018-02-21  Dokumentum letöltése
24.   Általános adatvédelmi rendelet szövege2018-02-21  Dokumentum letöltése
25.   Általános adatvédelmi rendeletről2018-02-20  Dokumentum letöltése
26.   Általános adatvédelmi rendeletről (Infojegyzet)2018-03-10  Dokumentum letöltése
27.   ÁSZ ÖNTESZT (A helyi nemzetiségi önkormányzatok működéséről és gazdálkodásáról)2019-05-26  Dokumentum letöltése
28.   ÁSZ ÖNTESZT 2017. ÉV (ÖNKORM.)2018-10-23  Dokumentum letöltése
29.   ÁSZ ÖNTESZT 2018. ÉV2018-09-27  Dokumentum letöltése
30.   ÁSZ önteszt (A nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok elsőszámú felelős vezetője feladatellátása támogatására)2019-05-14  Dokumentum letöltése
31.   ÁSZ elemzés a közszféra integritási helyzetéről2017-12-17  Dokumentum letöltése
32.   ÁSZ ELLENŐRZÉSI JEGYZÉK (Önkormányzatok ellenőrzése, integritás és belső kontroll modul)2019-01-13  Dokumentum letöltése
33.   ÁSZ ELLENŐRZÉSI JEGYZÉK (Befektetésekkel kapcsolatos döntési jogkörök ellenőrzési jegyzéke)2018-12-13  Dokumentum letöltése
34.   ÁSZ ELLENŐRZÉSI JEGYZÉK (Központi alrendszer intézményei)2018-12-02  Dokumentum letöltése
35.   ÁSZ integritás és belső kontroll modul ellenőrzési jegyzéke (Önkormányzati Hivatal)2018-11-27  Dokumentum letöltése
36.   ÁSZ jelentés (önkormányzatok belső kontrollrendszere)2017-12-03  Dokumentum letöltése
37.   ÁSZ vizsgálat dokumentum jegyzéke2018-07-11  Dokumentum letöltése
38.   Befektetési tevékenység ÁSZ elemzése2019-06-27  Dokumentum letöltése
39.   Befektetési tevékenység ellenőrzése (nyilvános jelentés)2019-06-25  Dokumentum letöltése
40.   Befektetési tevékenység nyomonkövetése2019-06-26  Dokumentum letöltése
41.   Bejelentési rendszer eljárásrendjének 6-7. sz. függeléke - éves összefoglaló táblázat és értékelés2021-07-27  Dokumentum letöltése
42.   Bekérendő dokumentumok (ÁSZ) jegyzéke2020-01-30  Dokumentum letöltése
43.   BEKÉRENDŐ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE (ÁSZ)2021-06-24  Dokumentum letöltése
44.   Belső kontroll ÁSZ önteszt (Önkormányzat)2017-12-04  Dokumentum letöltése
45.   Belső kontroll ÁSZ önteszt (költségv. szerv)2017-12-04  Dokumentum letöltése
46.   Belső kontroll ÁSZ önteszt (költségv. szerv) II.2018-09-09  Dokumentum letöltése
47.   Belső Kontroll Standardok és Gyakorlati Útmutató2019-05-07  Dokumentum letöltése
48.   Belső kontrollrendszer2017-11-30  Dokumentum letöltése
49.   Belső kontrollrendszer kialakítása az állami többségi tulajdonban lévő cégek esetében (Jogszabály tervezete)2018-10-09  Dokumentum letöltése
50.   Belső kontrollrendszer kialakítása az állami többségi tulajdonban lévő cégek esetében (Törvényjavaslat)2019-07-03  Dokumentum letöltése
51.   Belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének utóellenőrzése (önkormányzat)2017-12-06  Dokumentum letöltése
52.   Bkr. módosítása (Belső ellenőrzési tevékenység megszervezése)2018-12-03  Dokumentum letöltése
53.   CSALÁS ÉS KORRUPCIÓ KOCKÁZATÁT FELVETŐ HIÁNYOSSÁGOK (ÁSZ)2021-08-16  Dokumentum letöltése
54.   E-KERESKEDELMI KISOKOS2020-09-07  Dokumentum letöltése
55.   Egészségügyi intézmények területén történő kép- és hangfelvételek készítésének főigazgatói utasításban történő megtiltása2019-06-16  Dokumentum letöltése
56.   ELLENŐRZÉSI JEGYZÉK (INTEGRITÁS-ÁSZ)2021-01-31  Dokumentum letöltése
57.   Feladatmegosztás szervezeten belül (Integrált kockázatkezelés)2017-12-07  Dokumentum letöltése
58.   Felsőoktatási intézmények gazdálkodása (ÁSZ jelentés)2018-04-02  Dokumentum letöltése
59.   Gyermekvédelem intézményrendszerének ellenőrzése (ÁSZ JELENTÉS)2018-02-25  Dokumentum letöltése
60.   Hangrögzítés az érintett által (NAIH)2020-01-14  Dokumentum letöltése
61.   Hatósági erkölcsi bizonyítvány kezelése (NAIH)2019-04-08  Dokumentum letöltése
62.   Helyénvalósági kritériumok (Önkormányzatok pénzügyi monitoring rendszere)2019-04-04  Dokumentum letöltése
63.   Helyénvalósági kritériumok (Gyermekétkeztetés)2019-04-15  Dokumentum letöltése
64.   Helyénvalósági kritériumok „A központi költségvetési szervek ellenőrzése – Integritás és belső kontroll modul – Kiegészítő modul a központi költségvetési szerv vezetőinek értékeléséhez" (Lásd még: költségvetési sze2019-03-09  Dokumentum letöltése
65.   Helyénvalósági kritériumok „Önkormányzatok ellenőrzése – Integritás és belső kontroll" című ellenőrzési program „Az önkormányzati hivatal vezetőinek értékelése" című kiegészítő modulhoz2019-03-09  Dokumentum letöltése
66.   Helyénvalósági kritériumok „Az állami tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek értékelése" című ellenőrzési programhoz"2019-03-09  Dokumentum letöltése
67.   Helyénvalósági kritériumok „Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése - Vagyongazdálkodás modul” című ellenőrzési programhoz2019-03-09  Dokumentum letöltése
68.   Helyénvalósági kritériumokról "A többségi állami, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritásának ellenőrzése” című ellenőrzési programhoz2019-05-05  Dokumentum letöltése
69.   Helyénvalósági kritériumokról a „Községi, nagyközségi önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című ellenőrzési programhoz2019-03-26  Dokumentum letöltése
70.   Helyénvalósági kritériumokról az „Alapítványok/közalapítványok gazdálkodásának ellenőrzése” című ellenőrzési programhoz2019-04-11  Dokumentum letöltése
71.   Helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásáról és működéséről (önteszt 2014. év)2017-12-26  Dokumentum letöltése
72.   Infotv. módosítása (Törvényjavaslat)2018-06-03  Dokumentum letöltése
73.   Integritás kontrollrendszer értékelése (2017. év)2018-10-17  Dokumentum letöltése
74.   Iskolai évkönyv készítése (adatvédelem)2019-03-18  Dokumentum letöltése
75.   JOGOSULATLAN BETEKINTES (NAIH)2020-05-19  Dokumentum letöltése
76.   KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA IRÁNYULÓ MEGÁLLAPODÁS IRATMINTA2020-12-02  Dokumentum letöltése
77.   KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA IRÁNYULÓ MEGÁLLAPODÁS IRATMINTA (pdf)2020-12-02  Dokumentum letöltése
78.   Költségvetési szervek monitoring rendszere (NGM útmutató)2018-01-18  Dokumentum letöltése
79.   Közfeladat ellátása (Elemzés az önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági társaságok működésének tapasztalatairól)2017-12-11  Dokumentum letöltése
80.   Közfeladatot ellátó szervezetek egyes feladatai2019-08-12  Dokumentum letöltése
81.   Közszféra integritás helyzete (ÁSZ)2020-04-30  Dokumentum letöltése
82.   Közterület-felügyeleti térfigyelőrendszer kialakítása2019-04-30  Dokumentum letöltése
83.   Köztulajdonban lévő gazdasági társaságok fizetésképtelenségi eljárása2024-02-12  Dokumentum letöltése
84.   Köztulajdonban lévő gazdasági társaságokról szóló Irányelv táblázata2021-01-15  Dokumentum letöltése
85.   Kérdőív (önteszt) az integrált kockázatkezelés rendszeréről2019-05-19  Dokumentum letöltése
86.   KAMERÁS MEGFIGYELÉS (Személyes adatok videoeszközökkel történő kezeléséről)2020-07-21  Dokumentum letöltése
87.   Klímavédelem (ÁSZ elemzés)2019-07-21  Dokumentum letöltése
88.   Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről szóló NGM közlemény2018-01-02  Dokumentum letöltése
89.   Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről szóló NGM közlemény II.2018-10-29  Dokumentum letöltése
90.   KORRUPCIÓ ELLENI FELLÉPÉS (integritás jelentősége)2019-01-15  Dokumentum letöltése
91.   KORRUPCIÓ ELLENI FELLÉPÉSRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS MEGISMERÉSI ZÁRADÉKA2019-01-15  Dokumentum letöltése
92.   KORRUPCIÓ ELLENI STRATÉGIA 2023. ÉVTŐL2023-10-31  Dokumentum letöltése
93.   Korrupció elleni kormányzati intézkedésekről2018-02-11  Dokumentum letöltése
94.   Korrupciós kockázatok feltérképezése a közszférában (ÁSZ tanulmány)2018-09-10  Dokumentum letöltése
95.   Média és kultúra gazdasági társaságok (ÁSZ elemzés)2019-07-07  Dokumentum letöltése
96.   MÁK ellenőrzési jegyzék (Helyi önkormányzat)2019-08-13  Dokumentum letöltése
97.   Megfelelőségi ellenőrzés (ÁSZ)2019-04-22  Dokumentum letöltése
98.   Munkahelyi adatkezelés (Adatvédelmi Munkcsoport)2018-10-17  Dokumentum letöltése
99.   Nemzeti korrupcióellenes program2018-02-11  Dokumentum letöltése
100.   Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia 2020-2022. közötti időszakra2021-06-01  Dokumentum letöltése
101.   PANASZBEJELENTÉSI RENDSZER (EU IRÁNYELV)2020-12-11  Dokumentum letöltése
102.   Piac- és városüzemeltetési gazdasági társaságok (ÁSZ elemzés)2019-07-07  Dokumentum letöltése
103.   Személyes adatok törlésével és adathordozók megsemmisítésével kapcsolatos állásfoglalás (NAIH)2019-06-06  Dokumentum letöltése
104.   Többségi állami tulajdonú cégek belső kontrollrendszere (Kormányrendelet tervezete)2018-12-03  Dokumentum letöltése
105.   Többségi állami, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat leginkább veszélyeztető korrupciós kockázatok és az azokat kezelő integritáskontrollok meghatározása (ÁSZ tanulmány)2019-07-22  Dokumentum letöltése
106.   Tematikus olvasmányok listája2021-08-03  Dokumentum letöltése
107.   Tevékenységi kör2019-08-12  Dokumentum letöltése
108.   Végzettség közérdekből nyilvános adat2019-07-16  Dokumentum letöltése
109.   ZÖLD KÖNYV (Etikai követelményekről)2019-03-31  Dokumentum letöltése

Fel↑